Δημόσιο

6 συμβασιούχοι στη ΔΕΥΑ Τεμπών

Οι θέσεις αφορούν υδραυλικούς και χειριστές μηχανημάτων

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την έγκρισή του έδωσε το ΑΣΕΠ, στις 15 Δεκεμβρίου, για την πρόσληψη έξι υπαλλήλων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τεμπών.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα που ζητείται , τα προσόντα, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα.