Δημόσιο

14 προσλήψεις στον δήμο Κορινθίων

Δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης

Στον διαγωνισμό συμμετέχον υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Με 14 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Κορινθίων.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν ολγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.