Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Παράταση στην Κοινωφελή

Συνολικά δύο χρόνια - Δείτε την απόφαση (ΈΓΓΡΑΦΟ)

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την παράταση ισχύος του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά στην αντιπυρική προστασία των δασών της χώρας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι ωφελούμενοι της δράσης (5.066) θα παραμείνουν στο πρόγραμμα και μετά τη λήξη του για 8+8 μήνες.

Σημαντικό: Στην απόφαση αναφέρονται και οι νέες αποδοχές των 5.066 ωφελούμενων, βάσει την αύξησης του κατώτατου μισθού. Καθαρά το μήνα: 546 ευρώ.

Για να "κατεβάσετε" και να αρχειοθετήσετε την ΚΥΑ, πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο".