Δημόσιο - ΑΣΕΠ

7 συμβάσεις στα Χανιά

Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 13 Ιουλίου

Θα ισχύσουν κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν
04/07/2018 | 12:15

Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Χανίων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέχρι τις 12 Ιουλίου.

Θα ισχύσουν κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν.

Η υποβολή γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.