Προγράμματα Εργασίας

ΕΦΚΑ: Έτσι θα μειωθούν οι εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες

Αναλυτικά παραδείγματα - Τα νέα ποσά για τις συντάξεις

Αναλυτικά παραδείγματα με τις επερχόμενες μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, εξέδωσε με εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ.

Με τις νέες διατάξεις διατηρούνται:

  • Το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα (ΚΦΑ) προηγούμενου έτους ως βάση υπολογισμού των εισφορών
  • Η διαδικασία υπολογισμού και εισφοροδότησης
  • Η διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, ως αποτέλεσμα της σχέσης καταβλητέων και καταβληθεισών εισφορών

Παράλληλα, θεσπίζεται μείωση στο ποσοστό εισφορών σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.

Ως έναρξη ισχύος της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, είναι η 01/01/2019.

Σημειώστε:

  1. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μειώνεται από 20% σε 13,33%
  2. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλλουν οι αγρότες μειώνεται και διαμορφώνεται μεταβατικά για τα έτη 2019 έως 2022 ως εξής: 1) για το έτος 2019 από 18% σε 12%, 2) για το έτος 2020 από 19% σε 12,67%, 3) για το έτος 2021 από 19,5% σε 13% και 4) για το έτος 2022 από 20% σε 13,33%
  3. Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλουν ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ, μειώνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 13,33%, καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση (αντί του 14% για τα 2 πρώτα έτη και 17% για τα επόμενα 3 έτη)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο (Παραδείγματα).