Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα για ανέργους (5.000 θέσεις)

Επιδότηση έως €20.000

Στην τελική φάση επεξεργασίας βρίσκεται το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που προσφέρει δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε 5.000 ανέργους, πρώην αυτοαπασχολούμενους.

Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε (και) στην «Διαύγεια», επιτρέποντας στον ΟΑΕΔ να αρχίσει την υλοποίηση της δράσης για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Σημειώστε:

  • Σκοπός της δράσης είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν
  • Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι 6 μήνες πριν τη δημοσίευση της απόφασης (7/2)

Η διάρκεια της επιχορήγησης, ορίζεται σε 12 μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 μήνες. Το ποσό επιχορήγησης, ορίζεται ως εξής:

  1. 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%
  2. 9.000 ευρώ ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος
  3. 8.000 ευρώ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος

Οι ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για 12 επιπλέον μήνες μετά το δεκαπεντάμηνο διάστημα του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση).

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

Για τις διαδικασίες αξιολόγησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαβάστε: