Προγράμματα Εργασίας

ΕΦΚΑ: Αντισταθμιστικά επιδόματα λόγω απώλειας του ΕΚΑΣ

Τι ισχύει, ποιοι απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη - Ολόκληρη η εγκύκλιος (pdf)

Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης περί αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του ΕΚΑΣ εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Σημειώστε:

  • Ο Ιούνιος 2018 είναι ο μήνας στον οποίο εξετάζεται το κριτήριο της απόφασης που αφορά στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 643 ευρώ
  • Τα εισοδήματα των περιπτώσεων β, γ, και δ της εν λόγω ΚΥΑ εξετάζονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017

Αντισταθμιστικές παροχές λόγω απώλειας του ΕΚΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι:

  1. Σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ, για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ που έχει απωλεσθεί
  2. Σε περιπτώσεις συζύγων – συνταξιούχων που και οι δυο στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ, για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο εισόδημα, ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2019 που έχει απωλεσθεί, δηλαδή 12 ευρώ 
  3. Απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσοι, κατ’ εφαρμογή του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ μέχρι την τελική κατάργησή του

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο.