Δημόσιο

Αρχιτέκτονες, διοικητικοί και ηλεκτρολόγοι στις Σέρρες

Αιτήσεις έως τις 12 Ιουλίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών

Έως τις 12 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων στον διαγωνισμό για τρεις θέσεις εποχικού προσωπικού στον Δήμο Σερρών.

Τις θέσεις θα καταλάβουν υποψήφιοι τριών ειδικοτήτων της πανεπιστημιακής εκπάιδευσης, οι οποίοι θα συνάψουν συμβάσεις διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του δήμου.