Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Νέα παράταση της κοινωφελούς σε δήμους και υπηρεσίες (ΦΕΚ)

Ολόκληρη η απόφαση και η νέα προθεσμία

Νέα παράταση δόθηκε στο πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β’ κύκλος», με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η χρονική διάρκεια του προγράμματος επεκτείνεται κατά 2 μήνες μετά το πέρας της, κατά την ακριβώς προηγούμενη περίπτωση, δίμηνης επέκτασής του και επιπλέον αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος κύκλος του προγράμματος έλαβε ξανά δίμηνη παράταση τον περασμένο Αύγουστο.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).