Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Μισθοί και επιδόματα για 5.500 προσλήψεις ανέργων στο Δημόσιο

Οι αποδοχές με βάση τον τίτλο σπουδών

Την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων και του πίνακα αποκλειομένων για το πρόγραμμα 5.500 προσλήψεων νέων ανέργων για τη θεσμική αναβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών, που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με βάση τα κριτήρια της αντίστοιχης δημόσιας πρόσκλησης, όπως αυτή είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, τo πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών, που θα εργαστούν σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, με διάρκεια 12 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

(-) Η άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των νέων πτυχιούχων στο επιστημονικό αντικείμενο.

(-) Η θεσμική αναβάθμιση του Δημοσίου, μέσω συγκεκριμένων project, που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό.

(-) Η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται:

  • Για την κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έως τα 1.040 ευρώ
  • Για την κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης έως τα 990 ευρώ
  • Για τους ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται, μηνιαίως, κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ, αντίστοιχα