ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση 4 επιδομάτων (PDF)

Τι ισχύει από 1-1-2019 για στεγαστικό, διατροφικό, ΑμΕΑ και ομογενείς

Διαβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση

Συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χορήγηση τεσσάρων επιδομάτων και την διαδικασία χορήγησής τους περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι νέες ρυθμίσεις αναλύονται σε 12 άρθρα και αφορούν τη χορήγηση επιδομάτων:

  • Στεγαστικού
  • Διατροφικού
  • ΑμΕΑ
  • Ομογενών

Σημειώστε ότι η ισχύς του νέου -αναθεωρημένου- πλαισίου τίθεται σε εφαρμογή από 1-1-2019.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" και διαβάστε την 5σέλιδη Υπουργική Απόφαση.