Προγράμματα Εργασίας

Οικογενειακό επίδομα: Τα ποσά που θα καταβληθούν σε ναυτικούς (pdf)

Ολόκληρη η απόφαση - Αυξάνονται οι συντελεστές

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας η απόφαση του ΔΣ/ΕΛΟΕΝ για τον καθορισμό των συντελεστών χορήγησης οικογενειακού επιδόματος στους ναυτικούς για το 2018.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί ανάλογα με τον αριθμό παιδιών και τις μέρες θαλάσσιας υπηρεσίας, ως εξής:

  • 1 παιδί - €1,85 για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας
  • 2 παιδιά - €4,50 για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας
  • 3 παιδιά - €8,38 για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας
  • 4 παιδιά - €13,37 για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας
  • 5 παιδιά - €20,89 για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας
  • 6 παιδιά - €27,49 για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας
  • 7 παιδιά - €37,99 για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.