Προγράμματα Εργασίας

Στα αναδρομικά και οι συνταξιούχοι - Τι ισχύει με την φορολόγηση

Η νέα απόφαση - Σε ευνοϊκότερο καθεστώς ένστολοι, γιατροί, δικαστικοί και πανεπιστημιακοί (PDF)

Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για την ένταξη των συνταξιούχων στις αναδρομικές πιστώσεις των ειδικών μισθολογίων.

Σημειώστε:

 • Το ποσό υπολογίζεται με αναφορά στα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία συνταξιούχων χρονικά διαστήματα, και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016
 • Σε περίπτωση που τα πρόσωπα έχουν λάβει, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012, τα σχετικά ποσά συμψηφίζονται με το εφάπαξ χρηματικό ποσό του ιδίου άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο προαναφερόμενος συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του ανωτέρω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται, εν όλω ή εν μέρει, στο ίδιο χρονικό διάστημα

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εφάπαξ καταβολή αφορά:

 • Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος
 • Στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό
 • Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 • Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς
 • Μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Σημειώστε:

 1. Το χρηματικό ποσό, θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 27/1/2019. Στις περιπτώσεις που κατά τους σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, αρνητικό χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη
 2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων υπηρεσιών των υπουργείων. Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται μέχρι την 21η του μήνα καταβολής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης

Στην κατάθεση νομοθετικής διάταξης κινείται το υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα ορίζει ότι στα αναδρομικά, θα γίνει παρακράτηση φόρου 20% με την οποία θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων.

Αυτό σημαίνει ότι τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων που καταβληθούν εντός των επόμενων ημερών δεν θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα φορολογίας, αλλά με ευνοικότερο καθεστώς