Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: ''Κλείνουν'' οι αιτήσεις για 5500 προσλήψεις στο Δημόσιο

Κατανομή θέσεων ανά φορέα, κριτήρια, μόρια, αμοιβές, προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, η νέα προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα των 5.500 προσλήψεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Σημειώστε:

  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή εγγραφή στα μητρώα ανεργίας του Οργανισμού
  • Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22 - 29 ετών
  • Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση για 12 μήνες

Προσοχή:

Κάποιες κατηγορίες ωφελούμενων καλούνται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, εντός εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων:

  • Κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών
  • Οι τίτλοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών προσκομίζονται στην υπηρεσία του εγγεγραμμένου ανέργου
  • Άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού
  • Επισημαίνεται ότι, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) χρειάζεται να προσκομίσουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15.07.2010 σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω

Διαβάστε για την κατανομή των θέσεων ανά φορέα, τα κριτήρια τα μόρια και τις αμοιβές, ανοίγοντας την ανάρτητη του workenter με τίτλο: