Προγράμματα Εργασίας

ΕΦΚΑ: Ξεκινά η διαγραφή οφειλών για ασφαλισμένους - Οι πρώτοι δικαιούχοι

Ποιοι και πώς ευνοούνται - Ολόκληρη η απόφαση (ΦΕΚ)

Ξεκινά η διαδικασία διαγραφής οφειλών, βεβαιωμένων και μη οφειλών από τον ΕΦΚΑ για τους πρώτους 3 κλάδους δικαιούχων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, ευνοούνται:

  • Οι δημοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισμένοι (υπακτέοι στην υποχρεωτική ασφάλιση μέχρι την 31/12/1992) προερχόμενοι από το πρώην ΤΣΠΕΑΘ, οι οποίοι διατηρούσαν «μπλοκάκι» δύνανται να αιτηθούν τη διαγραφή των βεβαιωμένων και μη οφειλών τους προς τον πρώην ΟΑΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων
  • Οι νέοι ασφαλισμένοι με «μπλοκάκι» (υπακτέοι από την 1/1/1993) σε περίπτωση υποχρεωτικής ασφάλισης τους σε περισσότερους του ενός φορείς  δύνανται να αιτηθούν τη διαγραφή των βεβαιωμένων και μη οφειλών τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων
  • Αγρότες που υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΟΓΑ, λόγω δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, δύνανται να αιτηθούν τη διαγραφή των βεβαιωμένων και μη οφειλών τους προς τον ΟΑΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).