Δημόσιο - ΑΣΕΠ

20 θέσεις στην Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 18 Ιουλίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 21-64 ετών

Έως τις 18 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για 20 θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στην Σχολή Τοπογραφίας, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. 

Οι επιτυχόντες θα καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και θα διδάξουν, μεταξύ άλλων, ψηφιακά συστήματα, φωτογραμμετρία, τηλεπισκόπηση, χαρτογραφία, γεωδαισία και τοπογραφία.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 21 έως 64 ετών.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση της Σχολής Τοπογραφίας.