Δημόσιο

23 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Οι θέσεις αφορούν φύλακες και καθαριστές

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας

Με 23 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.