Δημόσιο

Αίτημα για 22 μόνιμους στην Περιφέρεια Κρήτης

Με επίσημη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου

Το αίτημα αφορά το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο

Στην διατύπωση αιτήματος για την κάλυψη 22 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση πάγιων αναγκών του φορέα στους τομείς δημόσιας υγείας και κτηνιατρικής. 

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνης. 

Το αίτημα αναμένεται να αποσταλεί στο υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία αποστολής του στο ΑΣΕΠ και ένταξης -ενδεχομένως- σε κάποια από τις προκηρύξεις τακτικού προσωπικού.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου.