Προγράμματα Εργασίας

Τι ισχύει για τους σχολικές φύλακες - Ευνοϊκές αλλαγές στην ασφάλιση

Ολόκληρη η εγκύκλιος (PDF)

Ευνοικές αλλαγές προωθεί το υπουργείο Εργασίας για την ασφαλιστική κάλυψη των σχολικών φυλάκων.

Σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποιήθηκε στον ΕΦΚΑ, βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καταλογίστηκαν σε Ο.Τ.Α. σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων, που έκριναν ότι απασχολούμενοι σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικοί φύλακες υπάγονται στην πλήρη ασφάλιση των φορέων αυτών, απαλλάσσονται των επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.

Χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Η απόφαση εμπίπτει σε σχετικές διατάξεις του υπ. Εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ, πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ και ειδικότερα, το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων Λυκείου.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, οι συμμετέχοντες στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων, που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ- 3/5 Ε.Τ.Α.Μ., μόνο για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και από 01/01/2001 κατά του κινδύνου ατυχήματος.

Βάση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, έχει κριθεί ότι, τα πρόσωπα που απασχολήθηκαν στους Δήμους μέσω των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, εργάσθηκαν με το καθεστώς της εξαρτημένης σχέσης εργασίας υπαγόμενης τόσο στην κύρια ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όσο και στην αντίστοιχη επικουρική ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Ε.Α.. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο.