Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Μισθοί έως €1.140 για 5.500 άνεργους νέους

Δημοσιεύεται από μέρα σε μέρα η νέα προκήρυξη - Όλες οι αμοιβές και τα επιδόματα της δράσης

Εντός των επόμενων 24ωρων αναμένεται να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ η Δημόσια Πρόσκληση (προκήρυξη) για την επιλογή 5.500 ανέργων σε υπουργεία και φορείς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών. 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας 12 μηνών.

Αμοιβές:

  • Για την κατηγορία ΠΕ έως 1.040 ευρώ
  • Για την κατηγορία ΤΕ έως 990 ευρώ
  • Για τους ωφελουμένους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντιστοίχως: Μεταπτυχιακό - Α) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.090 ευρώ και Β) για την κατηγορία ΤΕ έως 1.040 ευρώ, Διδακτορικό - Α) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.140 ευρώ και Β) για την κατηγορία ΤΕ έως 1.090 ευρώ

Επιδόματα:

Προβλέπεται η καταβολή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ως εξής:

  • 150 ευρώ για το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων
  • 70 ευρώ για μηχανικούς (ΠΕ, ΤΕ)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση που αναφέρεται στο νέο πρόγραμμα.