Δημόσιο

15 θέσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Αιτήσεις έως τις 6 Ιουλίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Τέλος χρόνου στις 6 Ιουλίου για 15 θέσεις εποχικού προσωπικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα επιλεγούν από πέντε ειδικότητες της δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης και θα απασχοληθούν με ολιγόμηνες συμβάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του φορέα.