Δημόσιο

8 προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Νέα προκήρυξη - Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης

Για την ειδικότητα των ηλεκτροτεχνιτών απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος
29/06/2018 | 10:45

Νέα προκήρυξη εξέδωσε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Θα προσληφθούν οκτώ υπάλληλοι, απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας οκτώ μηνών.

Πριν λίγο:

Δείτε για τις ειδικότητες προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.