Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις, τώρα, για 2.082 θέσεις εργασίας- «Ανοίγουν» 15.500 προσλήψεις

Τα προγράμματα που «έρχονται» σε άμεσο χρόνο και ποιοι συμμετέχουν

Ολοκληρώνεται σήμερα (12/11) σε λίγες ώρες (12:00), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς του ΟΑΕΔ, σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής, για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Σημειώστε:

 • Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν:

 • Άνεργοι
 • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
 • Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)
 • Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
 • Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτήν (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό)

2+1 νέα προγράμματα εργασίας

Σε εντατικούς ρυθμούς κινείται ο ΟΑΕΔ για την έκδοση 2+1 νέων προγραμμάτων. 

Σημειώστε:

 1. 5.500 πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς
 2. 6.000 πτυχιούχοι υψηλής εξειδίκευσης σε επιχειρήσεις (α΄ κύκλος)  
 3. 4.000 πτυχιούχοι υψηλής εξειδίκευσης σε επιχειρήσεις (β΄ κύκλος)  

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΑΕΔ, το πρώτο πρόγραμμα (των 5.500) αναμένεται να εκδοθεί άμεσα.

Αμέσως μετά -με βάση την ίδια πηγή- θα εκδοθεί το πρόγραμμα για την πρόσληψη 10.000 ανέργων πτυχιούχων.

Συγκρατήστε ότι η συγκεκριμένη δράση (των 10.000) αναμένεται να "σπάσει" σε δύο κύκλους (α΄ και β΄).