Δημόσιο - ΑΣΕΠ

24 προσλήψεις στη Πολεμική Αεροπορία

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 13 Ιουλίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι 18-64 ετών

Έως τις 13 Ιουλίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για τις 24 θέσεις διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση (ΕΠΣ) στην Σχολή Ικάρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το προσωπικό θα επιλεγεί από την κατηγορία Ειδικών Επιστημόνων και θα απασχοληθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μερική απασχόληση στην μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου. 

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του φορέα.