Προγράμματα Εργασίας

ΚΕΑ: Οδηγός για τις νέες αλλαγές στο επίδομα - Τι πρέπει να κάνετε

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (PDF)

Σημαντικές τροποποιήσεις ισχύουν από 1η Νοεμβρίου για τις αιτήσεις καταβολής στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Σημειώστε:

  • Από 1/11/2018 οι αιτήσεις ΚΕΑ υποβάλλονται μία φορά ανά 6μηνο. Για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες μέχρι αυτήν την ημερομηνία, η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης τους. Με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση
  • Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες (πχ ΤΕΒΑ).
  • Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί ή τροποποιηθεί πριν από την 1/11/2018, οφείλουν να προσκομίσουν το νέο έντυπο συναίνεσης των ενηλίκων μελών του νοικοκυριού
  • Κατά τον μήνα Νοέμβριο, θα υποβάλλουν νέα αίτηση όσοι δικαιούχοι είχαν υποβάλλει τους μήνες Ιανουάριο - Απρίλιο 2018

Δείτε τα απαραίτητα έγγραφα:

- Ενημέρωση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης(pdf):

kea_.pdf

- Νέο Έντυπο Συναίνεσης (pdf):

entipo_sin.pdf

- Νέα Δικαιολογητικά ΚΕΑ (pdf):

dikaiol.pdf

- Υποχρεώσεις Δικαιούχων ΚΕΑ (pdf):

ypoxre.pdf