Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στην ΔΕΗ

Προσλαμβάνονται απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Αιτήσεις έως 9 Ιουλίου

Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας οκτώ μηνών
28/06/2018 | 15:09

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου κινείται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.)

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Ο προσληφθείς θα ενισχύσει δομές της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) Ρόδου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση της υπηρεσίας έως τις 9 Ιουλίου.

Δείτε ακόμη: ''85 προσλήψεις στην ΔΕΗ (pdf)''

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.