Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Παράταση στο πρόγραμμα 1.639 θέσεων στην κοινωφελή (Β' κύκλος)

Πώς επηρεάζονται οι υποψήφιοι - Ολόκληρη η απόφαση (ΦΕΚ)

Με κοινή απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, παρατείνεται η χρονική διάρκεια του Β' κύκλου του προγράμματος κοινωφελούς (ΟΑΕΔ) στις προσφυγικές ροές.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β΄ κύκλος» επεκτείνεται κατά 2 μήνες.

Σημειώστε:

  • Είναι η δεύτερη παράταση 2 μηνών που δίνεται από τον ΟΑΕΔ στο πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης σε δήμους και Υπηρεσίες Α' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών (Β' κύκλος)
  • Πρακτικά αυτό σημαίνει πως μπορεί να παρουσιαστεί μικρή καθυστέρηση στην (ήδη ειλημμένη) απόφαση έκδοσης της προκήρυξης για 2.300 θέσεις εργασίας (Γ' κύκλος) 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.