Προγράμματα Εργασίας

Παράταση στις προσλήψεις εκπαιδευτών για κατάρτιση δημοσιογράφων (ΟΑΕΔ)

Η νέα προθεσμία - Ποιοι και πώς συμμετέχουν

Παράταση για τις αιτήσεις συμμετοχής εκπαιδευτών στο πρόγραμμα κατάρτισης άνεργων δημοσιογράφων ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Ο Οργανισµός καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από σήμερα Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου έως και την Πέµπτη 25 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δημοσιογραφικών σχολών:

 • του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • του Παντείου
 • του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
 • πιστοποιημένων ΙΕΚ

Οι άνεργοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Ο ΟΑΕΔ καλεί όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, μόνο με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά, από τις 8:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., στο ΚΕΚ Ρέντη, (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα, τηλ. 2103455426, 2103455416).

Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών:

 • Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, ειδικοτήτων συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
 • Δίπλωμα ΙΕΚ και πτυχία Β/θμιας (ΤΕ&ΔΕ) ή τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία ή συνδυασμός

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Αίτηση συμμετοχής (έντυπη)
 • βιογραφικό σημείωμα
 • βασικός τίτλος σπουδών
 • τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν
 • τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών
 • βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας
 • βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
 • φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια:

 • Διδακτική εμπειρία, επαγγελματική εμπειρία, παιδαγωγικό τίτλο, μεταπτυχιακοί τίτλοι, βαθμός πτυχίου και οικογενειακή κατάσταση

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.