Δημόσιο

2 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ με νέα προκήρυξη

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών
28/06/2018 | 13:15

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων προχωρά ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση της υπηρεσίας.

Δείτε ακόμη: ‘’2 νέες προκηρύξεις από το ΔΕΔΔΗΕ’’

Δείτε για τις ειδικότητες προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.