ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Πώς χορηγούνται: ΚΟΤ, Κοινωνικό Εισόδημα (ΚΕΑ) και επίδομα παιδιού (ΟΠΕΚΑ)

Δείτε πότε καταβάλλονται, ποιους ενισχύουν - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά - Σε ποιες παροχές ισχύουν νέα δεδομένα

Δείτε -αναλυτικά- τον τρόπο χορήγησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τους χρόνους καταβολής για Επίδομα Παιδιού (ΟΠΕΚΑ), Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

1) Επίδομα παιδιού (τέκνων, οικογενειακό)

Το επίδομα παιδιού ανήκει στις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ), ενώ καταβάλλεται και μέσω της ΗΔΙΚΑ με τα διαπιστευτήρια TaxisNet.

Πώς καταβάλλεται:

 • Το νέο επίδομα καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το λεγόμενο «ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα» κατά τα πρότυπα του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων
 • Η κλίμακα ισοδυναμίας προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, ως εξής:
 1. πρώτος γονέας: στάθμιση 1,
 2. δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2 (ήταν 1/3 στο προηγούμενο σύστημα)
 3. κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4 (ήταν 1/6 στο προηγούμενο σύστημα)
 4. Για τις μονογονεικές οικογένειες ισχύει ευνοικότερη στάθμιση, καθώς το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/4.

Οικογενειακό εισόδημα δικαιούχων:

 • Α κατηγορία: έως 6.000 ευρώ
 • Β κατηγορία: από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ
 • Γ κατηγορία: από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ

Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την Α κατηγορία:

 • 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
 • επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
 • επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου

Για την Β κατηγορία:

 • 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
 • επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
 • επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου

Για την Γ κατηγορία:

 • 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
 • επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
 • επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου

Προϋποθέσεις και κατηγορίες δικαιούχων

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος
 2. Για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑΛ καθώς και σε ΙΕΚ, το επίδομα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια  φοίτησής τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους
 3. Ως εξαρτώμενα τέκνα, νοούνται και τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το ορφανό ή ορφανά που αποτελούν ιδία οικογένεια όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων

Από πότε αναγνωρίζεται το δικαίωμα χορήγησης: 

 • από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης, για τέκνα γεννημένα μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης
 • από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης
 • από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή για φοιτητές ή σπουδαστές

Κάθε πότε χορηγείται

 1. Κάθε έτος ανά δίμηνο, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και εντός 25 ημερών
 2. Το ποσό υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων

Η αίτηση Α21 θα υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης πλέον από τις 2 Ιανουαρίου κάθε έτους έως και 31 Δεκεμβρίου. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός ενός μήνα να προβαίνει σε τροποποίηση της αίτησης.

Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος είναι:

 • ηλεκτρονική υποβολή Ε1 για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
 • συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Α21, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ

Έντυπο Α21, ΕΔΩ

2) Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΔΕΗ)

Οι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ και οι δικαιούχοι του ειδικού Τιμολογίου Πολυτέκνων (ΓΤ) υποβάλλουν νέα αίτηση μέσω της Η.ΔΙ.ΚΑ. 

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά 1 μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Κατηγορίες δικαιούχων

 • Κατηγορία ΚΟΤ Α’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Κατηγορία ΚΟΤ Β’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 •  Έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως τα όρια του πίνακα (ΕΔΩ).

Πώς και πότε υποβάλλεται αίτηση:

 • Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, ή τη σύζυγό του με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομά του ή της συζύγου του
 • Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός 1 μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Τα όρια κατανάλωσης για να εφαρμοσθεί το ΚΟΤ

 • Το K.O.T. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (ΕΔΩ).

Ενδεικτικός Οδηγός, ΕΔΩ

Σημειώστε:

 1. Υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017
 2. Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές)

3) Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ https://keaprogram.gr/)

Πού υποβάλλεται η αίτηση: στους δήμους, στα ΚΕΠ ή απευθείας από τον αιτούντα.

Ποιος θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση: ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης

Ποιος θα πρέπει να υπογράψει το έντυπο συναίνεσης: όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενουμένων μελών. Υπογραμμίζεται ότι το έντυπο συναίνεσης πρέπει να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

Προσοχή:

 • Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους
 • Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, τουτέστιν, συμπληρώνεται ένα έντυπο αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης που ζητούνται:

 • ΑΜΚΑ
 • ΑΦΜ
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
 • Διαμονή
 • Εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των παροχών
 • Ακίνητη περιουσία, κινητή περιουσία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία