Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτών για κατάρτιση ανέργων δημοσιογράφων

Ποιοι και πώς συμμετέχουν

Αρχίζει η υλοποίηση του προγράμματος του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, για την επιμόρφωση ανέργων αποφοίτων δημοσιογραφικών σχολών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δημοσιογραφικών σχολών:

 • του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • του Παντείου
 • του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
 • πιστοποιημένων ΙΕΚ

Οι άνεργοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Ο ΟΑΕΔ καλεί όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, μόνο με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά, από τις 8:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., στο ΚΕΚ Ρέντη, (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα, τηλ. 2103455426, 2103455416).

Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών:

 • Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, ειδικοτήτων συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
 • Δίπλωμα ΙΕΚ και πτυχία Β/θμιας (ΤΕ&ΔΕ) ή τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία ή συνδυασμός

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 1. Αίτηση συμμετοχής (έντυπη)
 2. βιογραφικό σημείωμα
 3. βασικός τίτλος σπουδών
 4. τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν
 5. τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών
 6. βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας
 7. βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
 8. φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 9. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και
 10. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια:

 • Διδακτική εμπειρία, επαγγελματική εμπειρία, παιδαγωγικό τίτλο, μεταπτυχιακοί τίτλοι, βαθμός πτυχίου και οικογενειακή κατάσταση.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα παρέχει τις θέσεις πρακτικής άσκησης όλων των καταρτιζομένων, ενώ το πρόγραμμα επιδοτείται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ.

Η προκήρυξη για τους εκπαιδευόμενους θα ακολουθήσει σε άμεσο χρόνο.