ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Προσλήψεις για 15.500 ανέργους εντός Οκτωβρίου από τον ΟΑΕΔ

Δείτε αναλυτικά μισθούς, αντικείμενο και διάρκεια απασχόλησης

Δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 15.500 ανέργους πρόκειται να προκηρυχθούν μέσα στον Οκτώβριο.

Αναλυτικά:

1) Πρόγραμμα επιδότησης 10.000 νέων θέσεων εργασίας

Αφορά 10.000 ανέργους «υψηλού γνωσιακού περιεχομένου» σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας

Η προκήρυξη του προγράμματος θα δημοσιευθεί μέσα στον Οκτώβριο.

Σκοπός του προγράμματος:

 • Επιδότηση θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) αλλά και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας σύμφωνα με τον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό
 • Η κατεύθυνση των άνεργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης στους κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητα των επιχειρήσεων και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτή στην ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία

Η επιδότηση θα είναι 12μήνη και θα καλύπτει μέχρι το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται: 

 • έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1.600 ευρώ)
 • έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1.400 ευρώ)
 • έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1.200 ευρώ)

2) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους

Αφορά 5.500 πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22 έως 29 ετών, σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Σκοπός του προγράμματος:

 • Οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους και
 • επιστημονική κατάρτιση σε φορείς του Δημοσίου

Διάρκεια και απολαβές:

 • Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 12 μήνες
 • Για τους πτυχιούχους ΑΕΙ η μηνιαία αμοιβή ορίζεται έως τα 1.040 ευρώ και
 • για τους πτυχιούχους ΤΕΙ έως τα 990 ευρώ
 • Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, τότε στις αμοιβές προστίθενται 50 ή 100 ευρώ αντίστοιχα

Διαβάστε επίσης: