Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κατάρτισης με μισθό και επίδομα €1.000 (pdf)

Ποιοι και πώς συμμετέχουν

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, όπως πρώτο είχε γράψει το workenter.

Ο Οργανισμός σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τη DEKRA Αkademie GmbH ανέλαβε την υλοποίηση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης/Εξειδίκευσης «Dual 2+1 2018-2019» αποφοίτων των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ του Τουριστικού Τομέα για τις ειδικότητες:

  • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
  • Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Υπεύθυνος εστιατορίου και επισιτισμού (F+B manager)

Οι καταρτιζόμενοι κατά την περίοδο της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης θα αμείβονται από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απασχολούμενοι με σύμβαση πλήρους εργασίας.

Πιστοποίηση προσόντων

Το πρόγραμμα οδηγεί σε ένα επίπεδο επάρκειας που είναι ισοδύναμο με αυτό της γερμανικής τριετούς φοίτησης στην ειδικότητα της μαγειρικής τέχνης. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι απόφοιτοι θα μπορούν να αιτηθούν δήλωση συμμόρφωσης με το γερμανικό σύστημα στο ΙΗΚ FOSA στη Νυρεμβέργη.

Η διαδικασία διενεργείται σε ατομική βάση για τους αποφοίτους που σκοπεύουν να εργαστούν στη Γερμανία. Μια τέτοια αίτηση προϋποθέτει την ύπαρξη αναγνωρισμένου πτυχίου ΕΕΚ από ένα ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό των ΕΠΑΣ αντιπροσωπεύει ένα τέτοιο πτυχίο

Δικαιολογητικά 

  • Έντυπο Αίτησης, Βιογραφικό Σημείωμα, Τίτλο Σπουδών (φωτοαντίγραφο), Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο), Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (φωτοαντίγραφο),  Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης (φωτοαντίγραφο), Πιστοποιητικό υγείας (φωτοαντίγραφο), Φωτογραφίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν έως την 1η Νοεμβρίου 2018 στην ταχ. διεύθυνση: ΟΑΕΔ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δ/νση Α3, Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56, Άλιμος, με την ένδειξη: για το πρόγραμμα «Dual 2+1 2018-2019».

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.