Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα για 82 ειδικότητες - Προσλήψεις σε 30 περιοχές της χώρας (pdf)

Ολόκληρη η διαδικασία - Οι θέσεις εργασίας ανά περιφέρεια

Δημοσιεύθηκαν από τον ΟΑΕΔ οι αρχικοί πίνακες αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτών ΙΕΚ ΟΑΕΔ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, έτους κατάρτισης 2018-2019.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από Τετάρτη 03/10/2018 έως και την Παρασκευή 05/10/2018.

Για να εξετασθούν οι ενστάσεις των υποψηφίων που πιθανόν θα υποβάλουν ένσταση, πρέπει:

  • Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία
  • Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία τουυποψήφιου, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), τον κλάδο και την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος, το ΙΕΚ 1ης προτίμησης που αιτήθηκε να αξιολογηθεί, τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά.

Η ένσταση υποβάλλεται (ώρες παραλαβής ενστάσεων, από τις 08.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ) ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς), στις αρμόδιες Διευθύνσεις.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τα αποτελέσματα.