ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Στις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΑ μαζί με προνοιακά επιδόματα

Ενισχύεται ο ρόλος των Οργανισμών - Τα κρίσιμα στοιχεία του προϋπολογισμού 2019

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2019, από τη νέα χρονιά οι αρμοδιότητες καταβολής των προνοιακών επιδομάτων και του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) θα μεταφερθούν στον ΟΠΕΚΑ.

Σε σχέση με της δημοσιονομικές δαπάνες, αναφέρεται αναλυτικά:

«...Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από τις επιμέρους συνιστώσες του αποτελέσματος (δηλαδή των εσόδων και των εξόδων) οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι πολιτικές που είχαν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ στην Κεντρική Διοίκηση πλέον θα υλοποιηθούν από τον υποτομέα του κοινωνικού προϋπολογισμού (κυρίως αφορά το ΚΕΑ που θα υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ). Τέτοιας φύσεως ανακατανομές δαπανών (ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και τον υποτομέα των ΟΚΑ) είναι δημοσιονομικά ουδέτερες...»

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το προσχέδιο.