Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στους πίνακες 30.333 θέσεων - Τα 11 ''στοιχεία'' για νέες προκηρύξεις

Απορριπτέοι, επιλαχόντες και τα συνηθέστερα λάθη που παρατηρήθηκαν

Αλλαγές παρατηρήθηκαν στους οριστικούς πίνακες αξιολόγησης για 30.333 προσλήψεις στην κοινωφελή του ΟΑΕΔ.

Όπως προκύπτει από την επαναξιολόγηση των προσωρινών φακέλων και από τις -περίπου- 122.300 καταγεγραμμένες υποψηφιότητες, αυξητική τάση παρουσιάζουν οι αιτήσεις που μένουν οριστικά εκτός, συγκεκριμένα κοντά στις 97.000.

Τα συνηθέστερα λάθη που παρατηρήθηκαν στο σύστημα του ΟΑΕΔ (και γενικότερα σε μεγάλα προγράμματα, που περιλαμβάνουν αυστηρότερα κριτήρια) καταγράφηκαν ως εξής:

  • Ασυμβατότητα μεταξύ αίτησης και προϋπόθεσης εγγραφής στο Μητρώο ανέργων (Δεν εμφανίζεται εγγεγραμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)
  • Απόρριψη συμμετοχής λόγω μη κάλυψης προϋποθέσεων της υπηκοότητας, σύμφωνα με την πρόσκληση

Τα στοιχεία που ''ξεκλείδωσαν'' την πρόσληψη στους δικαιούχους είναι (κατά βάση) τα εξής:

  1. Σύνολο μορίων προτίμησης
  2. Εισόδημα
  3. Μόρια ανήλικων τέκνων
  4. Ηλικία
  5. Ανεργία
  6. Ανεργία συζύγου 
  7. Μόρια ΑμΕΑ δικαιούχοι
  8. Μόρια προστατευόμενου τέκνου ΑμΕΑ δικαιούχου
  9. Μόρια προστατευόμενου τέκνου ΑμΕΑ
  10. Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
  11. Μόρια μη τοποθέτησης ως ωφελούμενοι στο πλαίσιο των Δημόσιων Προσκλήσεων (Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017, 16/2017 και 4/2018)

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
  • Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων

Διαδικασία

  1. Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς.
  2. Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα.
  3. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης

Διαβάστε επίσης: