Δημόσιο

35 προσλήψεις στον δήμο Βόλου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 6 Ιουλίου

Την πρόσληψη 35 υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προωθεί ο δήμος Βόλου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.