Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: 841.481 πολίτες στα μητρώα - Οριακή αύξηση της ανεργίας (pdf)

Το νέο γράφημα του Οργανισμού με ποσόστωση ανά φύλο και επάγγελμα

Σε 841.481 ανήλθαν τον περασμένο Αύγουστο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο ΟΑΕΔ που αναζήτησαν εργασία, έναντι 827.854 τον Ιούλιο του 2018 (+1,65%) και 827.490 (+1,69%) τον Αύγουστο του 2017.

Ως τέτοιοι λογίζονται οι επιδοτούμενοι άνεργοι, καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

Από αυτούς 482.441 άτομα (57,33%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ 359.040 (42,67%) για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 296.040 (35,18%) και οι  γυναίκες σε 545.441 (64,82%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών - μη αναζητούντων εργασία ανήλθε τον Αύγουστο του 2018 σε 131.990 άτομα. Από αυτά 46.254 (35,04%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ 85.736 (64,96%) για λιγότερο από 12 μήνες. Οι άνδρες ανέρχονται σε 46.721 (35,40%) και οι γυναίκες σε 85.269 (64,60%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον περασμένο Αύγουστο (οι δικαιούχοι που πληρώθηκαν εντός του μήνα) έφθασε σε 135.807 άτομα. Από αυτά 129.907 (95,66%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και 5.900 (4,34%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες επιδοτούμενοι ήταν 51.105 (37,63%) και οι γυναίκες 84.702 (62,37%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 104.898 (77,24%) είναι κοινοί, 2.703 (1,99%) είναι οικοδόμοι, 5.900 (4,34%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.296 (0,95%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά κλπ), 20.672 (15,22%) είναι εκπαιδευτικοί και 338 (0,25%) είναι λοιποί.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τους πίνακες.