Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Εβδομάδα αποτελεσμάτων για τους 30.333

Όλα όσα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων διορισμού

Ξεκινά από σήμερα Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου, η "αντίστροφή μέτρηση" για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, όπως έγραψε πρόσφατα το workenter, που αφορά στην πρόσληψη 30.333 υπαλλήλων στους δήμους όλης της χώρας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα, αυτού του τύπου, που έχει εκδοθεί ποτέ. Η διαδικασία, από ΄δω και στο εξής, έχει ως ακολούθως:

Ενστάσεις

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ένσταση εντός τριών ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων
 • Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην ένσταση υποβάλλονται στα γραφεία του ΟΑΕΔ
 • Ο ΟΑΕΔ εξετάζει τις ενστάσεις εντός δέκα ημερών και ανακοινώνει οριστικό πίνακα κατάταξης

Οριστικά αποτελέσματα

 • Ο πίνακας κατάταξης ανά φορέα συνοδεύεται και με πίνακα επιλαχόντων, με βάση την δήλωση προτίμησης
 • Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ έως την ημέρα που πιάσουν δουλειά στο φορέα
 • Όσοι περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης καλούνται, (με e-mail ή τηλεφωνικά), εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα, για να προσληφθούν. Εάν δεν ενημερωθούν οφείλουν να εμφανιστούν στον φορέα εντός 30 εργάσιμων ημερών
 • Σε περίπτωση άρνησης επιτυχόντων, κατά την προηγούμενη διαδικασία, ενεργοποιείται ο πίνακας επιλαχόντων

Πρόσληψη

 • Οι φορείς υποχρεούνται να προβούν σε ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης
 • Οι επιτυχόντες προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη, πιστοποιώντας τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι, πέρα από τα δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN

Διάρκεια συμβάσεων

8 μήνες

Χρήματα (καθαρές αμοιβές)

 • 495,25 ευρώ για διορισθέντες άνω των 25 ετών
 • 431,75 ευρώ για διορισθέντες κάτω των 25 ετών

 

ΕΞΕΛΙΞΗ: «ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα αποτελέσματα για τους 30.333»