Προγράμματα Εργασίας

1.380 ευρώ, άμεσα, σε 1.000 ανέργους (νέα παράταση)

Ποιοι και πως συμμετέχουν, προσόντα και δικαιολογητικά

Νέα παράταση, έως την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου (6 μ.μ.), ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) για το επιδοτούμενο πρόγραμμα 1.000 ανέργων.

Όπως αναφέρει, μετά από αιτήματα ενδιαφερόμενων από περισσότερες από μία περιφέρειες, η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετατίθεται. Μετά την νέα προθεσμία, δεν θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον Δ' κύκλο πρόσκλησης του προγράμματος για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα, που προσφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), περιλαμβάνει:

  • 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
  • 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις από το μητρώο του ΣΕΠΒΕ
  • Δωρεάν Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
  • Εξατομικευμένη προσέγγιση- συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση

Διαβάστε ολόκληρο το πρόγραμμα, προσόντα και δικαιολογητικά, στο πρόσφατο δημοσίευμα του workenter με τίτλο, Πρόγραμμα: Κατάρτιση ανέργων με αμοιβή €1.380 (παράταση)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση