Προγράμματα Εργασίας

Υπ. Εξωτερικών: 907 θέσεις σε πρεσβείες και δημόσιους φορείς (pdf)

Ολόκληρη η προκήρυξη με κατανομή και δικαιολογητικά - Ποιοι και πώς συμμετέχουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 907 θέσεις πρακτικής άσκησης σε πρεσβείες, μόνιμες αντιπροσωπείες, προξενικές αρχές, καθώς και γραφεία οικονομικών & εμπορικών υποθέσεων, εξέδωσε το υπ. Εξωτερικών.

Όπως ενημερώνει το υπουργείο, οι φοιτητές που θα πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα Ιδρύματά τους, πρέπει να έρχονται σε απευθείας επαφή με την Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας που τους ενδιαφέρει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να κοινοποιούν και στη Διπλωματική Ακαδημία του υπ. Εξωτερικών ([email protected]), σημειώνοντας και τη χρονική περίοδο που τους ενδιαφέρει.

Η διαδικασία επιλογής:

  1. Οι επίσημες Αρχές, σε συντονισμό και συνεννόηση με την Κ.Υ. του υπουργείου, θα επιλέγει κατόπιν συνέντευξης (και μέσω skype) τα ονόματα των φοιτητών που μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε αυτή
  2.  Εάν η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο πρόγραμμα ERASMUS+, χορηγείται από την Αρχή το προβλεπόμενο από αυτό "Letter of Acceptance" (εφόσον έχει γίνει ακύρωση ενδιαφέροντος προς τις λοιπές Αρχές που έχει υποβάλει αίτημα ο φοιτητής ή η φοιτήτρια, όπως σε παράγραφο 3)
  3. Εάν η πρακτική άσκηση διενεργηθεί εκτός ERASMUS+, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι το Ίδρυμα στο οποίο φοιτά προτείνει (με συστατική επιστολή καθηγητή/καθηγήτριας) προς τούτο τον/την  φοιτητή/φοιτήτρια, ή σε χώρες που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα ERASMUS+, η χορήγηση του "Letter of Acceptance" παρέλκει

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει, προ της επιλογής τους από τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, α) να παραιτούνται εγγράφως από κάθε οικονομική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και β) να μπορούν να αποδείξουν ότι είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα για την περίπτωση ατυχήματος στον εργασιακό χώρο.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τους πίνακες με την κατανομή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά