Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: €1.000 σε ανέργους (εταιρειών που έκλεισαν)

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση - Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή για όσους περιλαμβάνονται στους καταλόγους

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας, ύψους 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο, σε ανέργους, πρώην εργαζομένους, των επιχειρήσεων: 

  • EUROSTAR ATEBE
  • SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Τα σχετικά ποσά θα καταβληθούν από τον ΟΑΕΔ.

Σημειώστε τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση:

Προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους των εργαζομένων που είναι δικαιούχοι του άρθρου 1, στον οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

  • To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου
  • Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών
  • Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (AMΚΑ)
  • Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ)
  • Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση