Προγράμματα Εργασίας

ΕΦΚΑ: Νέες αλλαγές στην ασφάλιση των εργαζομένων

Αφορά φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Διευκρινιστική εγκύκλιο για το ''καθεστώς'' ασφάλισης εργαζομένων σε φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, προωθεί ο ΕΦΚΑ προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες και τμήματα μισθωτών.

Ειδικότερα τονίζει ότι, μετά από νεότερες διευκρινήσεις του υπ. Εργασίας, καθώς η διάταξη δεν κάνει ρητή αναφορά για την μερική απασχόληση (μειωμένος αριθμός <21 ωρών την εβδομάδα) και έχοντας υπόψη την ιδιομορφία της απασχόλησης των καθηγητών που στην πλειοψηφία τους δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο (21 ώρες την εβδομάδα), εφεξής στις περιπτώσεις αυτές θα εφαρμόζονται οι διατάξεις για τους λοιπούς απασχολούμενους μισθωτούς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ως εκ τούτου η υπ’ αριθμ. 45/2017 σχετική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ τροποποιείται ως προς τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης για τους απασχολούμενους καθηγητές που το ωράριο τους δεν είναι πλήρες.

Σημειώστε:

  • Η ανωτέρω ρύθμιση θα τύχει εφαρμογής από τη 01/09/2018 και εφεξής
  • Ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης που έχει χωρίσει έως την έναρξη της εν λόγω ρύθμισης παραμένει ισχυρός

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο