Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Aλλαγές σε δύο επιδόματα - Επηρεάζονται εποχικοί και βαρέα

22 + 2 επαγγέλματα με νέο βοήθημα - Ποιες οι τροποποιήσεις στην ενίσχυση ανθυγιεινής εργασίας

Επανεξέταση και επαναξιολόγηση στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (βαρέα - ανθυγιεινά) φέρνει στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων η αρμόδια επιτροπή για τα επιδόματα Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, μετά και την έκδοση της Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ΕΜΣ), φαίνεται πως επηρεάζονται -αισθητά- στο σύνολό τους οι ειδικότητες του Δημοσίου στις οποίες καταβάλλεται σήμερα επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ώστε οι αλλαγές να καθοριστούν με υπουργική απόφαση και να ισχύσουν από τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. (περισσότερα εδώ)

Αντίθετα, ευνοικές αλλαγές αναμένονται στο εποχικό επίδομα ύψους 460 ευρώ, στο οποίο πρόκειται να ενταχθούν νέες κατηγορίες δικαιούχων.

Συκεκριμένα:

  • Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος του ΟΑΕΔ είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα πιο κάτω 22 επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη
  • Στόχος του υπ. Εργασίας είναι να ενταχθούν στη ρύθμιση του εποχικού επιδόματος, όσοι περισσότεροι δικαιούχοι γίνεται, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα ανεργίας που απορρέουν από προσλήψεις ορισμένου χρόνου
  • Ήδη, με σχετική τροπολογία (δείτε ΕΔΩ), εντάσσονται χορευτές και τεχνικοί που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις