Προγράμματα Εργασίας

Ρύθμιση (και) για οφειλές άνω των 125.000 ευρώ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Τι «ρυθμίζει» ο ΕΦΚΑ - Ποιοι οι δικαιούχοι ένταξης

Στην έκδοση εγκυκλίου για τη ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις, προχώρησε ο ΕΦΚΑ.

Η απόφαση που υπογράφηκε από το υπ. Εργασίας, περιλαμβάνει τα εξής:

  • Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τη ρύθμιση οφειλών ύψους έως 50.000 ευρώ επεκτείνονται και για ρύθμιση οφειλών έως 125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες)
  • Τα πρόσωπα για τα οποία προβλεπόταν ως ανώτατο όριο οφειλών το ποσό των 50.000 ευρώ (φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, διμερής διαπραγμάτευση) δύνανται πλέον να υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως ύψους οφειλών
  • Στη ρύθμιση υπάγονται όσοι  γεννήθηκαν μέχρι τις 31/12/2017 αντί του 2016

Τρόπος ρύθμισης:

  • Ο οφειλέτης δύναται να ρυθμίσει την οφειλή του σε ισόποσες, μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές δόσεις για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης και υπολογίζεται ετησίως
  • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δε δύναται να είναι μικρότερο από το ποσό των 50 ευρώ ανά πιστωτή ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120

Για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές προς τους φορείς ασφάλισης που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους (διμερής) και ανέρχονται από 20.000.01 ευρώ έως 125.000 ευρώ, ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις ρύθμισης:

  • Ο λόγος του χρέους, όπως αυτό προκύπτει αφού από τη συνολική οφειλή προς φορείς ασφάλισης προαφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, προς το εισόδημα, είναι μικρότερος ή ίσος του 8

Προτάσεις ρύθμισης:

  1. Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
  2. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
  3. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο