Δημόσιο

40 προσλήψεις στην Πρέβεζα

Από μέρα σε μέρα η ανακοίνωση των προθεσμιών

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ο καθορισμός της προθεσμίας για αιτήσεις στον Δήμο Πρέβεζας, ο οποίος θα καλύψει 40 θέσεις εποχικού προσωπικού.

Οι νέοι συνεργάτες θα επιλεγούν από τρεις ειδικότητες των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ και θα συνάψουν με τον φορέα ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του δήμου.