ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» οι εργαζόμενοι - Πώς δηλώνονται

Με ποιο τρόπο συμμετέχουν ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας - Ολόκληρη η εγκύκλιος

Με απόφαση του υπ. Εργασίας, καθορίζονται οι όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και ΟΑΕΔ, με βάση το νομοσχέδιο για την απασχόληση εργαζομένων.

Συκγεκριμένα, κάθε εργοδότης ο οποίος απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου καλείται να υποβάλλει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, ο εργοδότης κινείται ως εξής:

  • Υποβάλει Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης για τις νέες προσλήψεις και
  • Υποβάλλει τα έντυπα που αφορούν ωφελουμένους σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε κριτήρια, δικαιολογητικά και προϋποθέσεις