Προγράμματα Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας: Ποιοι ''γλιτώνουν'' πληρωμές στον ΕΦΚΑ

Επιστροφές και συμψηφισμός οφειλών - Αναλυτικά οι οδηγίες

Στην περίπτωση που ασφαλισμένοι σε οργανισμούς ασφάλισης ασθένειας δεν ανήκουν στον ΕΦΚΑ και ήδη έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, οι εισφορές επιστρέφονται στους δικαιούχους ή συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές, ορίζει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπ. Εργασίας.

Στον ΕΦΚΑ δεν εντάχθηκαν οι ακόλουθοι οργανισμοί ασφάλισης ασθένειας:

  • Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του ΕΔΟΕΑΠ
  • Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ
  • Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας
  • Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος
  • Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Σύμφωνα με το υπουργείο, στην περίπτωση που οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι υπάγονται συγχρόνως στον ΕΦΚΑ και σε φορέα, κλάδο, τομέα ή λογαριασμό ασθένειας μη εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ, έχουν δικαίωμα επιλογής του φορέα που επιθυμούν να ασφαλιστούν.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο