Προγράμματα Εργασίας

Καταβάλλεται στους δικαιούχους η δόση Ιουλίου (ΚΕΑ)

Αφορά 293.195 ωφελούμενους

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας, η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 65.664.302 εκατ. ευρώ για την πληρωμή της δόσης Ιουλίου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Στη νέα καταβολή, το επίδομα πρόκειται να καταβληθεί σε 293.195 δικαιούχους του προγράμματος.

Σημειώστε:

  • Η πληρωμή, θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.
  • Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση