Προγράμματα Εργασίας

ΔΕΗ: Εκκαθάριση σε 230.000 δικαιούχους τιμολογίου (pdf)

Προθεσμίες και δικαιολογητικά

Τους περίπου 230.000 δικαιούχους του αγροτικού τιμολογίου εκκαθαρίζει μέσω μητρώου η ΔΕΗ, καλώντας τους ωφελούμενους της Δράσης να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΔΕΗ κινείται σε αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε να εξαιρέσει από την ειδική ενίσχυση όσους χρησιμοποιούν την παροχή για άλλες δραστηριότητες πέραν της αρδευτικής, όπως προβλέπει ο νόμος.

Συγκεκριμένα, ζητά από τους αγρότες να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενώ επισημαίνει ότι οι δικαιούχοι αγροτικού τιμολογίου έχουν ήδη ειδοποιηθεί με επιστολή για να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση